ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall verka både nationellt och internationellt och skall ha till ändamålatt verka för samverkan på ALLA nivåer mellan enskilda medborgare- särskilt ungdomar, myndigheter, förvaltningar, frivilligorganisationer och näringsliv,att verka för en förbättring av barn och ungdomars liv och hälsa. Detta genom att i lokalsamhället arbeta med helheten alltifrån tidiga generella insatser till att främst hjälpa de barn och ungdomar som är mest utsatta i samhället,att driva behandlings-, utbildnings- och träningscenter för barn och ungdom,att arbeta för att bevara friska barn friska,att arbeta med metoder för att särskilt utsatta barn och ungdomar skall kunna ges chansen till ett framtida värdigt liv med god hälsa,att arbeta med rådgivning, handledning och utbildning till föräldrar och andra vuxna som vistas och verkar i barns och ungdomars närhet,att erbjuda föräldravägledning för att ge ALLA föräldrar konkreta verktyg i sitt föräldraskap. Detta avseende barn från spädbarnsålder och upp till och med gymnasieålder,att verka för integration i samhället,att främst använda arbetslösa personer med invandrarbakgrund som förebilder i integrationsarbetet. En fördel om dessa personer är högutbildade ochhar en hög status inom sin egna etniska tillhörighet,att verka för skolutveckling med mycket struktur och mycket kärlek. Skapa skolor som är bra för barn och ungdom,att genom databaser arbeta upp en metodbank för att visa på de goda exemplen,att äga samt förvalta fast egendom samtatt driva förlagsverksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Quadriceps
Organisationsnummer:857208-7297
Adress:
  • Milk
  • Kungstorget 11-12
  • 411 10 Göteborg
Telefonnummer:0730-680103
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:18 340 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS