ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att på ett nationellt och internationellt plan verka för en trygg uppväxt och övergång till vuxenlivet för de barn och unga som i sin livssituation riskerar att fastna eller hamna i utanförskap och utsatthet. Med en modell som utgår från en helhetssyn på barnets och den unges livssituation samt ett gott ledarskap med lokala förutsättningar ska stiftelsen organisera aktiviteter inom sport, kulturutbyte och social verksamhet samt verka för information och budskapsspridning kring barn och ungas rättigheter. Stiftelsen kan, i egen regi eller i bolag bedriva näringsverksamhet som främjar ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Project Playground
Organisationsnummer:802481-3092
Adress:
  • Sankt Paulsgatan 1, 3tr
  • 118 46 Stockholm
Telefonnummer:08-51026009
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS