ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att i Sverige uppmuntra existerande eldsjälar att fortsätta sitt viktiga arbete och att inspirera andra. Med eldsjäl avses en fysisk person som i sann medmänsklig anda arbetar, ideellt eller professionellt, för barn och ungdomar. Insatsen ska präglas av ett brinnande och varaktigt personligt engagemang. Ändamålet ska i första hand fullföljas genom att ge stöd, ekonomiskt eller annat, till projekt som drivs av eldsjälar. I första hand ska verksamheten inriktas på projekt som drivs lokalt, kanske helt dolt för den breda allmänheten, men påtagligt för det enskilda barnet eller ungdomen. Demokrati och mänskliga rättigheter ska vara en del av grunden i all verksamhet.Stiftelsens ändamål kan i andra hand tillgodoses genom stöd till institutioner, förvaltningar, stiftelser, föreningar och andra för främjande av ovan angivna ändamål. Stiftelsen äger också rätt att genom andra åtgärder, än nu nämnda, förverkliga sitt ändamål.Styrelsen, eller den eller de personer som företräder styrelsen, måste inhämta ett minimum av nödvändig information om mottagaren av ekonomiskt stöd så att behovet kan verifieras.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Polstjärna
Organisationsnummer:802426-6275
Adress:
  • Lindqvist
  • Gimågatan 33
  • 12848 BAGARMOSSEN
Telefonnummer:070-3535417
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:241 948 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS