ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att insamla och fördela medel för att understödja, starta och utveckla humanitär hjälpverksamhet såsom att främja vård och uppfostran av barn, lämna bidrag för undervisning eller utbildning samt bedriva hjälpverksamhet bland behövande.Hjälpverksamheten ska huvudsakligen vara riktad mot barn, ungdomar och familjer boende i Inkas Heliga Dal i Peru.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Perus vänner
Organisationsnummer:802477-5267
Adress:
  • Håkan Meyer
  • Karl Gustavsgatan 20 A
  • 411 25 Göteborg
Telefonnummer:0707-499990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:161 870 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS