ÄNDAMÅL

Insamlingsstiftelsen People to People International, FTM-Mission Skandinavien är en allkristen insamlingsstiftelse utan politisk bindning, med målsättning och inriktning att var som helst i världen hjälpa kristna personer att1. växa i kunskapen om Gud, Jesus Kristus och den helige Ande;2. trycka Biblar, Nya Testamenten, evangeliedelar samt distribuera desamma;3. trycka kristen undervisningslitteratur samt distribuera densamma;4. tillhandhålla redskap för tryckning av kristen litteratur och hjälpmedel för evangelisation;5. ge ekonomiskt bistånd til kyrkbyggen;6. ekonomiskt hjälpa till med uppbyggnad och underhåll av hem för föräldralösa barn och gatubarn;7. ge ekonomiskt underhåll till heltidsarbetande pastorer och evangelister;8. anordna kurser, seminarier eller annan utbildning för pastorer/evangelister och andra andliga ledare;9. anskaffa utrustning och redskap för församlingsarbete och evangelisation;10. stödja och hjälpa i första hand pastorer i deras andliga tjänst samt tillhandahålla redskap för deras andliga förkovran.Vad undervisning beträffar skall speciell inriktning ske på undervisning om TRO, enligt Romarbrevet 10:17, som lyder: ”Alltså kommer TRON av predikan, men predikan i kraft av Kristi ord”, samt Hebréerbrevet 11:6 som lyder: ”Men utan TRO är det omöjligt att täckas Gud. Ty den som vill komma till Gud måste TRO, att han är till och att han lönar dem som söka honom.”1. Undervisningen kan ske i form av predikan, bibelstudier, litteratur, undervisning på kassetter och videoband eller direkt undervisning på platsen;2. Undervisningen skall i första hand ske till andliga ledare såsom pastorer, evangelister, äldstebröder och andra intresserade kristna i ledarställning.Insamlingsstiftelsen skall också vid behov ge materiell och humanitär hjälp, såsom kläder, mat, medicin, sjukhus- och handikapputrustning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen People to People International, FTM-Mission Skandinavien
Organisationsnummer:826500-3494
Adress:
  • Box 311
  • 573 24 TRANÅS
Telefonnummer:0140-311321
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:283 755 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS