ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att främja alla människors lika värde och rätten till ett drägligt liv. Detta genom att stödja personer som lider av psykisk ohälsa eller personer, organisationer, företag och stiftelser som arbetar med social ohälsa där stiftelsens ändamål är att:- Främja projekt och insatser som går i enlighet med stiftelsens syfte.- Främja kunskapen kring mental hälsa så att den påverkas positivt.- Främja insatser som bidrar till för en ökad förståelse för hypnos.- Dela ut stipendium till personer som verkar inom stiftelsens områden.- Samverka med andra stiftelser och fonder.- Dela ut stipendium till universitet som främjar projekt kring mental ohälsa.Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning genom att utdela anslag eller på annat sätt stödja fysiska- och juridiska personer genom ett ansökningsförfarande eller på annat sätt som främjar stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Peace of Mind
Organisationsnummer:802481-8372
Adress:
  • Brännkyrkagatan 92
  • 117 26 Stockholm
Telefonnummer:070-931 06 06
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS