ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att av insamlade medel- utge kontanta bidrag till Insamlingsstiftelsen Pambazuko Chldren Homes omkostander enligt fastlagd budget.- utge kontanter och stödja andra behövande barns skolgång.- utge kontanter och stödja Rift Valley Secondary School.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Pambazuko Children Home
Adress:
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS