ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att skapa medvetenhet om människor som lever i fattigdom och drabbas av orättvisor, att fostra aktiva medborgare genom att föra samman och mobilisera mäniskor genom kampanjer och att samla in medel till projekt och program som hålls av Oxfam och Oxfam Novib för att stärka fattiga och marginaliserade människor och då särskilt kvinnor, i syfte att skapa en rättvis värld utan fattigdom.Stiftelsen ska finansiera sin verksamhet med de medel som inflyter till följd av ett flertal olika insamlingsaktiviteter.Stiftelsen ska arbeta för att stödja fattiga och marginaliserade människor över hela världen. Stiftelsen ska göra detta genom att stödja lokala projekt i utvecklingsländer, genom att stödja lobbying riktad mot myndigheter och företag i syfte att påverka dessa att ta hänsyn till fattiga och marginaliserade människors intressen samt genom att via kampanjer involvera män och kvinnor i Stiftelsens arbete.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige
Organisationsnummer:802477-9269
Adress:
  • Lindhagensgatan 133
  • 11251 Stockholm
Telefonnummer:073-0938822
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:69 026 373 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS