ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till syfte att bevara och underhålla Oscar II fort genom att insamla medel för detta ändamål. Vidare skall stiftelsen ansvara för att de museala värdena bevaras och göres tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall på sikt även verka för hela Oscar II fort tillföres stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Oscar II fort
Organisationsnummer:802477-8162
Adress:
  • Advokatfirman Niclas Hagard AB
  • Box 53008
  • 400 14 Göteborg
Telefonnummer:031-160602
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:38 493 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS