ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att möta människors andliga behov, genom undervisning, temaresor, musik och Bibelskola/ tränigscenter. Verksamheten skall grundas på Bibelns missionsbefallning som den uttrycks i Matteus evangelium 28:18-20. Därutöver har stiftelsen till ändamål att ge understöd till fattiga, änkor och föräldralösa samt till missionärer och hjälparbetare inom och utom landet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Oikos
Organisationsnummer:802426-6267
Adress:
  • Eric Voelz
  • Ankarskatavägen 86 H
  • 941 64 PITEÅ
Telefonnummer:0911-14812
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:24 480 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS