ÄNDAMÅL

Stiftelsen syfte är att verka för att konstnärlig kulturell verksamhet ska få finansiellt stöd för att kunna genomföras och i förekommande fall göras tillgängligt för en besökande publik.Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att insamlade medel delas ut till verksamhet som ligger inom uppdraget för verksamheten i Länsmusiken.Medel kan delas ut efter ansökan från verksamheten eller efter direkta direktiv från donator om ändamålet med donationen, gåvan eller bidraget.För att kunna dela ut medel till den kulturella verksamhet vilken ansökan eller direktiven från donatorn avser måste ett eller flera av nedan angivna ändamål vara uppfyllda;att främja vård och uppfostran av barnatt lämna bidrag för undervisning eller utbildningatt främja vetenskaplig forskningatt främja nordiskt samarbete

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Nova
Organisationsnummer:802477-9814
Adress:
  • Box 335
  • 701 46 ÖREBRO
Telefonnummer:019-766 62 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:230 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS