ÄNDAMÅL

Insamlade medel skall användas till uppförande och drift av ett nordiskt akvarellmuseum och centrum för vattenfärgsteknik i Skärhamn. Syftet äratt främja nordiskt samarbete inom kulturområdet, i synnerhet konstnärlig verksamhet att främja vetenskaplig forskning inom den nordiska akvarellkonstens och vattenfärgteknikens område,att visa på sambandet mellan akvarellkonstens och vattenfärgteknikens betydelse för nordisk konst och kultur,att visa på sambandet mellan akvarellkonst och vattenfärgsteknik och andra kulturyttringar,att verka för att nordiskt och annat internationellt samarbete kommer till stånd inom akvarellkonstens och vattenfärgsteknikens områdeatt vara ett komplement till utbildningen inom folkbildning, skolor, konsthögskolor och universitet i Nordenatt sprida kunskap om och vara ett kunskapscentrum för akvarellkonsten och vattenfärgsteknik för professionella utövare och en bred allmänhet i alla åldrar från hela Norden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Nordiska Akvarellmuseet
Organisationsnummer:853301-1436
Adress:
  • Södra Hamnen 6
  • 471 32 Skärhamn
Telefonnummer:0304-600080
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:20 537 796 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS