ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall öka kunskaperna om hur internet kan användas för att utöka jämställdhet och demokrati i Sverige och övriga Norden, vilket betyder att våld, desinformation, hot och övergrepp på nätet måste aktivt motarbetas. Verksamheten inriktar sig i första hand på digitala utrymmen och rättigheterna/skyldigheterna som ingår i professionellt och personligt deltagande på nätet. Vårt mål är att främja jämställdhet och demokrati genom att öka kunskaperna om digitala rättigheter och kränkningar bland allmänheten och andra aktörer såsom institutioner, företag, organisationer och myndigheter, samt att skapa nordiska samarbeten för att vidare framåt verka för ett jämställt, digitaliserat Norden. Exempel på verksamhet som stiftelsen kan bedriva för att fylla sitt syfte kan vara:

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Nordic Digital Rights andEquality Foundation
Organisationsnummer:802481-7952
Adress:
  • Thordis Elva Thorvaldsdottir
  • Eliegatan 7
  • 172 73 Sundbyberg
Telefonnummer:729041702
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS