ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att lämna bidrag för:- Vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer- Information om njursjukdomar och härtill hörande frågorStiftelsens ändamål ska tillgodoses genom att stiftelsen inom ramen för sitt ändamål främjar vetenskaplig forskning inom kroniska njursjukdomar, prevention, aktiv uremivård samt stärker medvetandegraden i samhället om njurarnas betydelse, njurdonation samt njursjukas livssituation.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Njurfonden
Organisationsnummer:802477-9202
Adress:
  • Drakenbergsgatan 6, bv
  • 11741 Stockholm
Telefonnummer:08-54640500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS