ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall med insamlade medel och medel från näringsverksamhet och förvaltning, ekonomiskt, genom rådgivning eller i övrigt stödja företag, organisationer samt privatpersoner som arbetar med innovativa, och eller sociala projekt eller affärsidéer samt nätverkande.Medel skall delas ut till företag, privatpersoner och institutioner för att hjälpadem att utveckla sig själv, sina idéer, och eller, sin verksamhet för att på så sätt gagna såväl Svenskt som internationellt näringsliv.Stiftelsen skall stödja samarbete med aktörer som erbjuder utbildningar, kommunikation, nätverkande eller projekt inom kommersiellt och socialt entreprenörskap.Stiftelsen skall verka för att informera och utbilda företag, privatpersoner och institutioner om nätverkande och entreprenörskap samt skapa plattformar för möten mellan människor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Nätverkskraft
Organisationsnummer:802480-7714
Adress:
  • Nina Jansdotter
  • Kollegievägen 252
  • 224 73 Lund
Telefonnummer:070 - 444 39 74
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS