ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att öka och sprida kunskap om geografi genom undersökningar, upptäckter och vetenskaplig forskning och att stödja sådan verksamhet genom insamling av medel, att användas för att bidra, direkt eller indirekt, till en bättre och mer hållbar värld. Detta mål skall eftersträvas i överensstämmelse med de mål och uppdrag som gäller för Stiftaren, National Geographic Society, en icke vinstdrivande organisation som bildades 1888 i District of Columbia i Förenta Staterna.Stiftelsen skall, i samarbete med Stiftaren, uppmuntra och motivera nästa generations forskare, upptäcksresande och naturvårdare, och vara ett redskap för att sprida information och främja intresse, kunskap och åtgärder som syftar till att bevara världens resurser och inspirera människor att ta vara på planeten.Stiftelsen skall främja sitt syfte genom att ge bidrag till forskare, upptäcksresande och naturvårdare från länder i Europa innefattande, bland annat, Belgien, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Island, Irland, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Sverige, Nederländerna och Förenade Konungariket. Bidragstagarna kan vara enskilda, grupper, icke-statliga organisationer, eller andra rättssubjekt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen National Geographic Global Exploration Fund – Europe
Organisationsnummer:802477-3486
Adress:
  • KG10
  • Kungsgatan 10
  • 111 43 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-55772822
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 288 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS