ÄNDAMÅL

I Stiftelseurkund anges:Stiftelsen har till uppgift att:Att glädja och stötta samt underlätta för svårt sjuka barn samt deras familjer såsom föräldrar/vårdnadshavare samt syskon. Som barn räknar vi upp till 18 år. Med svårt sjukt barn anses det vara sjukdom som kan vara livshotande.Ändamålet må fullföljas genom att stiftelsen genom sin hemsida anordnar s.k. nalleresor. Fiktiva resor gjorda av nallebjörnar som alla heter Nallesson i efternamn. Tillgodose svårt sjuka barns önskningar. Hjälpa föräldrar till svårt sjuka barn genom olika stimulerande avkopplande insatser. Ge stöd till svårt sjuka barns syskon genom s.k. ”syskonstöd”. Vidare skall stiftelsen verka för att anordna olika arrangemang som konserter, lägerverksamhet, besök på sjukhusen.Stiftelsen äger också rätt att genom andra åtgärder än nu nämnda förverkliga sitt ändamål utifrån stiftelsens stadgar.GenomförandeStiftelsen kommer att genomföra olika aktiviteter på sjukhusen där svårt sjuka barn vårdas. Aktiviteterna kan vara uppträdanden av organisationenes ambassadörer. Vidare skall det s.k. nalle resorna vara en central punkt i organisationen. En nalle gör en fiktiv resa utifrån barnets intresse och avslutas med en större aktivitet för barnet, typ träffa sin idol eller uppleva något spännande.Stiftelsen skall även bedriva syskonstöd. När ett barn blir svårt sjukt och det finns syskon med i bilden så drabbas dessa barn väldigt hårt. Stödet kommer att ges av utbildade volontärer. Alla volontärer kommer fortlöpande ges handledning och utbildning. Stödet kommer att ges enskilt eller i grupp.Stiftelsen skall skicka iväg föräldrar till ett svårt sjukt barn eller föräldrar som förlorat ett barn till olika avkopplande aktiviteter. Stiftelsen skall anordna föräldraträffar.På sikt skall även lägerverksamhet byggas. Vidare skall stiftelsen arbeta för att skapa olika träffar där svårt sjuka barn kan träffas under kontrollerade förhållanden.Medverka vid olika mässor som styrelsen finner lämpligt för att sprida kunskap om stiftelsen.Hemsidan skall vara en central plats där alla aktiviteter redovisas och information kan inhämtas av barn, föräldrar/vårdnadshavare.I stiftelsens stadgar anges:Syftet med stiftelsen är att glädja och underlätta för svårt sjuka barn och föräldrar samt dess syskon i deras kamp mot sjukdomen i vardagen. Som barn räknas man inom åldern 0-18 år. Med svårt sjukt barn anses det vara av sjukdom med allvarlig karaktär, typ olika cancersjukdomar, okända hjärnsjukdomar, hjärtfel, fel i ämnesomsättningen, olika blodsjukdomar, olika förståndshandikapp, autism, Asperger syndrom eller andra sjukdomar och skador som styrelsen bedömer från gång till gång.Ändamålet må fullföljas genom att stiftelsen genom sin hemsida anordnar s.k. nalle resor. Fiktiva resor gjorda av nallebjörnar som alla heter Nallesson i efternamn. Tillgodose svårt sjuka barns önskningar. Hjälpa föräldrar till svårt sjuka barn genom olika stimulerande, avkopplande insatser. Ge stöd till svårt sjuka barns syskon genom s.k. ”syskonstöd”.Stiftelsen skall genom anordnande av olika arrangemang och finansiering tillgodose svårt sjuka barns önskningar. Vidare skall organisationen verka för att anordna olika evenemang såsom konserter eller besök på sjukhus med artister som är knutna till organisationen som ambassadörer eller vid för tillfäller vad styrelsen beslutar. Vara öppen för kontakter och samarbeten inom liknande områden, dock efter styrelse beslut.Stiftelsen äger också rätt att genom andra åtgärder än nu nämnda förverkliga sitt ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Nalles Resa
Organisationsnummer:802426-7703
Adress:
  • Arenavägen 41, plan 12
  • 121 77 Johanneshov
Telefonnummer:08-505 68 822
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS