ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att öka skolelevers hälsa och måluppfyllelse i skolan genom att ge pedagoger och elever anpassade verktyg. Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars projekt följer Barnkonventionens och WHO:s riktlinjer. Detta för att stödja barn och ungdomars rätt och möjlighet till daglig fysisk aktivitet. Stiftelsens ändamål är att:

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Motus Vitae foundation
Adress:
  • Solviks strand 12
  • 142 66 Trångsund
Telefonnummer:0707-70 85 16
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS