ÄNDAMÅL

[..] för att främja kunskap och utbildning om fri migration och öppenhet. Insamlingsstiftelsen har ej religiös, politisk eller etnisk tillhörighet. [..] Berättigade till bidrag från stiftelsen är aktörer som verkar för fri migration och öppenhet. Stiftelsen ska också arbeta för att långsiktigt främja fri migration genom av styrelsen antagna verksamhetsplaner där exempelvis böcker, skrifter och publikationer skall ingå.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Migro
Organisationsnummer:802477-7099
Adress:
  • Storskärsgatan 4
  • 115 29 STOCKHOLM
Telefonnummer:073 762 98 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS