ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att oberoende av politiska, rasmässiga och religösa hänsyn och i överensstämmelse med Förenta Nationernas konvention om barnens rättigheter (Genralförsamlingens resolution 44/25) bidra ekonomiskt till nödlidande flickor födda i Tanzania med stöd till utbildning och därtill hörande kostnader. [—] erhållna medel används för att över hela världen inom passande institutionella eller familjemässiga och samhälleliga ramar sörja för en sund uppväxt, utveckling och utbildning av flickor födda i Tanzania som idag saknar grundläggande livsförnödenheter. Stiftelsen avser att uppnå sitt syfte genom följande verksamhetsaktiviteter:1, insamling av medel genom olika event i Sverige och Tanzania2, information om mindre bemedlade flickors situation i Tanzania, och3, engagemang och bidrag till utbildning för mindre bemedlade tanzaniskfödda flickor.Samtliga utav stiftelsens aktiviteter skall främja en eller flera Tanzanianskfödda flickors utbildning, omsorg och utveckling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Michelle Jeng Foundation
Organisationsnummer:802478-1315
Adress:
  • Nuru Kisome
  • Apelgatan 20 A
  • 754 35 UPPSALA
Telefonnummer:073-597 81 82
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS