ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är:* Att vara ett alternativ för att belysa kurdiska samhällen om utvecklingen i närområden och i världen genom att på ett objektivt vis förmedla nyheter på kurdiska och andra minoritetsspråk som är relevanta för befolkningen i de kurdiska samhällena.* Att arbeta mot diskriminering utifrån etnicitet, klass och kön samt att skapa en miljö där kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället.* Att främja utveckling och spridning av den kurdiska kulturen, det kurdiska språket och den kurdiska identiteten.* Att informera kurder och andra minoriteter i kurdiska samhällen om deras rätt vad gäller såväl i de samhällen de lever som de rättigheter som garanteras av de internationella samfunden.* Att hjälpa till med integrationen in i det samhället de lever i samt verka för fred, utveckling av demokrati och mänskliga rättigheter genom tanken att alla människor har lika värde och har samma rättigheter i samhället.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Med Media
Organisationsnummer:802480-2905
Adress:
  • Dijwar Batti
  • Hemgatan 13 A
  • 811 32 SANDVIKEN
Telefonnummer:073-835 18 18
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:59 401 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS