ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte skall vara att med pengar som inflyter efter ett upprop av undertecknad stiftare och som skall utgöra en självständig förmögenhet, främja undervisning och utbildning av barn och ungdomar genom stöd utöver den ordinarie undervisning som förmedlas genom skola och gymnasium. För att förverkliga Stiftelsens syfte skall Stiftelsens verksamhetsföremål vara att för behövande barn och ungdomar tillhandahålla medel för att ersätta särskilt anlitade, kvalificerade personer för att ge stöd och hjälp med studier utanför den ordinarie undervisning som dessa barn och ungdomar får genom skola och gymnasium, ”läxhjälp”.Stiftelsens styrelse skall fortlöpande tillse att de personer som anlitas för att ge studiehjälp och -stöd förmedlar stödet i kvalificerad form och på lämpligt sätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Läxhjälpen
Organisationsnummer:802425-9999
Adress:
  • Katarinavägen 22 IIII
  • 116 45 STOCKHOLM
Telefonnummer:076-0069413
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS