ÄNDAMÅL

Motverka inaktivitet och de konsekvenser som medföljer. Inaktivitet kan uppkomma av flera anledningar som exempelvis fysiska skador eller psykisk ohälsa och kan leda till problem så som övervikt och annan ohälsa. Insamlingsstiftelsen ska därför främja insatser som på något sätt hjälper personer minska sin inaktivitet och ge stöd åt personer som vill minska sin inaktivitet. Insamlingsstiftelsen främjar främst Göteborg med omnejd där insamlingsstiftelsens huvudsakliga ändamål är: * Stödja foskning som kan leda till ökad kunskap om inaktivitetens effekter eller annan ohälsa med koppling till inaktivitet. * Dela ut stipendium till personer som vill misnka sin inaktivitet eller på annat sätt motverka den ohälsa som uppstått av inaktivitet. * Främja personer, företag och föreningar som verkar inom området eller som driver ett social projekt som hjälper inaktiva personer. * Stödja utbildning som ämnar att öka medvetenheten kring inaktivitet och de problem det leder till. * Främja insatser från personer, företag eller föreningar som på något sätt ämnar att motverka inaktivitet eller de problem det leder till. * Samarbeta med aktörer som främjar friskvård och hälsa. * Samarbeta med andra stiftelser.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Love it, Live it, Give it
Organisationsnummer:802481-0288
Adress:
  • Kätteredsvägen 20
  • 437 91 Lindome
Telefonnummer:0708-891226
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:80 321 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS