ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall bestå av:* Att möjliggöra och främja flygresande bland funktionsnedsatta personer samt stödja forskning och utbildning vars ändamål syftar till att underlätta flygresande bland funktionsnedsatta personer.* Specialanpassa flygplan och starta flygverksamhet för att möjliggöra flygresande för funktionsnedsatta personer, genom att uppfylla föreskrivna lagar, medicinska krav, grundläggande komfort och flygsäkerhet.* Bedriva flygdrift i enlighet med EASA (European Activation Safety Agency), Transportstyrelsen, ICAO (International Civil Aviation Organisation) och IATA´s (International Air Transport Association) krav för att därigenom tillhandahålla flygkapacitet som möjliggör för andra researrangörer att inkludera funktionsnedsatta personer i sitt charterprogram.* Utbilda personliga assistenter i flygsäkerhet så att de kan medverka som extra säkerhetspersonal ombord och utbilda personal inom flygindustrin i de funktionsnedsattas behov och deras hjälpmedel.* Subventionera flygtransport i mån av möjlighet för funktionsnedsatta till de destinationer som arrangeras av stiftelsens samarbetspartners.* Lämna bidrag till forskning och utbildning vars ändamål syftar till att underlätta flygresande bland funktionsnedsatta personer.* Utdela årligen, därest så befinnes lämpligt, stipendier till företag och personer som gjort särskilda insatser för att underlätta flygresande för funktionsnedsatta personer.* Anordna konferenser/kurser/temadagar för avhandlande av frågor rörande flygresande bland funktionsnedsatta.* Ge bidrag för ombyggnation och inköp av utrustning som underlättar ombord och avstigning från flygplan samt övrig logistik på flygplatser samt transport till och från flygplatser för stiftelsens destinatärer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Limitless Air Travel
Organisationsnummer:802477-6455
Adress:
  • Vasagatan 46
  • 411 37 Göteborg
Telefonnummer:031-7742727
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:27 496 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS