ÄNDAMÅL

Skall lämna ekonomiska bidrag till behövande barn och ungdomar mellan 0-18 år för att främja att de kan erhålla psykoanalytisk behandling samt även, i mån av stiftelsens resurser, lämna ekonomiska bidrag för att främja forskning och utbildning inom barn- och ungdomspsykoanalys.Med behövande barn och ungdomar avses här, att det föreligger ett behov av psykoanalytisk behandling, samt ett behov av ekonomiskt stöd för behandlingens genomförande.Med psykoanalytisk behandling avses här, i enlighet med Internationella Psykoanalytiska Federationen /The International Psychoanalytic Association, IPA), sessioner med en längd av 45-50 min och med en frekvens av 4-5 gånger/vecka. Den behandlande psykoanalytikern skall vara färdigutbildad barn- och ungdomspsykoanalytiker eller kadidat inom den barn- och ungdomspsykoanalytiska utbildningen. Dessutom skall psykoanalytikern tillhöra Svenska Psykoanalytiska Föreningen eller annan svensk psykoanalytisk förening eller sällskap vilka är föreningarinom IPA och därmed garanter för utbildning och kompetens hos den behandlande psykoanalytikern.Styrelsen måste tillse att den skaffar sig ett minimum av nödvändig information om den sökande så att behovet av psykoanalytisk behandling kan bedömasutifrån det psykiska lidandet och de ekonomiska behoven. Nödvändiga dokument ska hanteras i enlighet med gällande sekretesslagstiftning.De ekonomiska bidraget skall fördelas på ett sådant sätt att psykoanalys blir möjlig. Samverkan med andra finansiärer, såsom vårdnadshavare eller det offentliga t.ex. Landstingen, ska vara förstahandsalternativ. Det åligger styrelsen att på bästa sätt möjliggöra att psykoanalytisk behandling genomföres och att också på lämpligt sätt kontrollera att så har blivit fallet.Åldersgränsen 18 år ska tolkas så att psykoanalytisk behandling, understödd av denna stiftelse, ej ska inledas efter det att ungdomen fyllt 18 år. Stiftelsen bör ej fortsätta att stödja psykoanalytisk behandling efter det att ungdomen fyllt 24 år, om inte särskilda behov föreligger.Stiftelsen ska, i mån av stiftelsens resurser, också ge ekonomiska bidrag till främjande av forskning och undervisning i barn- och ungdomspsykoanalys.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen ”Lille Hans” för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar
Organisationsnummer:802402-3742
Adress:
  • Gordon
  • Västmannagatan 95 5tr
  • 113 43 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-878170
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS