ÄNDAMÅL

Let´s Talk HIV är en politiskt och religiöst obunden insamlingsstiftelse med syfte att samla in pengar för att underlätta hivarbetet för svenska och internationella organisationer, projekt och initiativ. Med hivarbete avses: prevention i form av information och utbildning om hiv och aids: vård och medicinskt- och psykosocialt stöd till hivpositiva och närstående samt: medicinsk- och psykosocial hivforskning.Let´s talk HIV utger kontanta bidrag med minst 75 procent per år av det insamlade värdet till de ändamål som insamlingsstiftelsen väljer och som uppfyller dess syfte och krav.Let´s talk HIV utser vilken eller vilka organisationer, projekt eller initiativ som ska erhålla bidrag från insamlingsstiftelsen oberoende av etnisk, religiös eller politisk tillhörighet. Det kan röra sig om enstaka eller flera per år. För att erhålla bidrag krävs att organisationen, projektet eller inititativet är existerande och av seriös karaktär, präglat av långsiktighet och kan påvisa konkreta och positiva resultat på primär- och/eller sekundärprevention, stöd eller forskning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Let´s Talk HIV
Organisationsnummer:802426-7729
Adress:
  • Marie Dahlberg Hedlund
  • Tre Liljor 1
  • 113 44 Stockholm
Telefonnummer:0705-62 02 68
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:99 642 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS