ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till syfte att främja undervisning, utbildning och forskning kring bild inom de medicinska, biologiska och tekniska vetenskaperna.Stiftelsens syften skall tillgodoses genom att högst nio tiondelar (9/10) av stiftelsens årligaavkastning i form av räntor, utdelning och nettovärdet av realisationsvinster disponeras för:I. Ett årligt pris, benämnt “Lennart Nilsson Award” till person som utfört ett förtjänstfullt arbete i Lennart Nilssons anda eller till den, som på ett avgörande sätt medverkat till utvecklingen inom området,II. Stpendium/stipendier till person/er som utbildar sig inom området.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Lennart Nilsson Award
Organisationsnummer:802405-7120
Adress:
  • Karolinska Institutet
  • Stiftelseförvaltningen
  • 17177 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-52486547
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS