ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att samla in medel och direkt eller indirekt använda dessa för att stödja och bedriva verksamhet samt vidta andra åtgärder som främjar syftet med Förenta Nationernas Barnkonvention och bidrar till att barn och deras föräldrar får förståelse för och lär sig att agera i samklang med vårt ekosystem, jämte bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Stiftelsen kan även bedriva näringsverksamhet som främjar ändamålet. Stiftelsen kan vidare även äga aktier eller andelar, eller annars ha intressen, i andra juridiska personer som driver med ändamålet förenlig verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Lek för hållbarhet
Organisationsnummer:802426-3272
Adress:
  • Folkungagatan 132
  • 116 30 Stockholm
Telefonnummer:0709-45 55 54
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS