ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att lämna behövligt stöd åt amatöridrotten i Landskrona genom ekonomiskt bidrag till idrottsföreningen eller enskild idrottsutövare i staden att emottaga medel, som doneras för de ändamål, stiftelsen är avsedd att främja samt att förvalta de sålunda emottagna medlen enligt de bestämmelser donatorerna meddelat, i den mån bestämmelserna äro förenliga med dessa stadgar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Landskrona Idrottsfond
Organisationsnummer:844001-1040
Adress:
  • Landskrona stad
  • Fritids- och kulturförvaltningen
  • 261 80 Landskrona
Telefonnummer:0418-470 480
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:317 149 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

Malcare WordPress Security