ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att främja, bevara och upplysa om den kurdiska kulturen, historian och språket samt utveckla den kurdiska befolkningen. Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars projekt eller insatser till någon del tillvaratar den kurdiska kulturen, historian och språket eller utvecklar den kurdiska befolkningen med dess mångfald av multikulturella människor genom att:- Främja insatser med inriktning mot dokumentation om den kurdiska existensen.- Främja insatser som bevarar kurdisk kultur, historia och språk.- Främja insatser som utvecklar eller integrerar den kurdiska befolkningen.- Främja insatser som upplyser och informerar om den kurdiska kulturen, historian och språket.- Främja projekt eller verksamheter i enlighet med syfte och ändamål.- Främja utbildning och forskning i enlighet med syfte och ändamål.- Driva projekt i enlighet med syfte och ändamål.- Samverka med andra stiftelser.Allt som stiftelsen främjar måste gå att kontrollera. Stiftelsen är vidare fristående, partipolitisk och religiöst obunden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Kurdisk kultur
Organisationsnummer:802481-5295
Adress:
  • Silvåkragatan 46
  • 254 58 Helsingborg
Telefonnummer:073-322 00 67
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS