ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att samla in medel att använda för djurskyddsinsatser, främst i form av veterinärvård, men även för andra åtgärder, i första hand akuta och i andra hand mer långsiktiga, för att rädda, hjälpa och skydda hemlösa, eller på annat sätt nödställda katter, hundar, andra familjedjur och djurindivider av andra djurslag. Stiftelsens ändamål innefattar allt från att hjälpa enskilda djurindivider med direkta livräddande eller andra insatser, till att hjälpa djur som grupp, exempelvis genom att verka för att höja djurs status, i övrigt påverka människors attityder gentemot djur, stärka det juridiska skyddet för djur, eller bidra till innovationer eller annat som kan ge djur bättre förutsättningar att leva goda liv. Stiftelsen ska även verka för att skapa, bevara och stärka band mellan djur och deras människofamiljer, så länge detta tveklöst är i djurens intresse. Stiftelsen ska ekonomiskt eller med alternativa resurser hjälpa djur i enlighet med stiftelsens ändamål. Stiftelsen kan också aktivt bedriva verksamhet som verkar för att hjälpa djur i enlighet med stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Kattjouren
Organisationsnummer:802480-9223
Adress:
  • Shalini Persson
  • Slöjdgatan 2B
  • 214 21 Malmö
Telefonnummer:0708-651633
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS