ÄNDAMÅL

[…] 2. Stiftelsen ska motta frivilliga donationer från privatpersoner, företag och organisationer. Mottagna tillgångar samt avkastning bildar en självständig förmögenhet som skall nyttjas enligt detta förordnande samt stiftelsens stadgar.3. Stiftelsen ska verka för att erhålla frivilliga bidrag och donationer. Stiftelsen ska tillgodose sitt ändamål genom att utveckla projekt och arrangemang samt ge årliga bidrag till projekt, organisationer och individer som utför arbete som kommer de ovan angivna destinatärerna till godo. Stiftelsen ska företrädesvis verka i länder och områden där jag har bott eller varit verksam. Stiftelsen kan även i synnerliga fall ge stipendier direkt till talangfulla barn och ungdomar för att stödja deras utveckling. Stiftelsen har rätt att efter mitt godkännande använda mina bilder, filmer och övrig dokumentation för detta syfte. Stiftelsen kan även samarbeta med andra organisationer, arrangemang eller individer för att på bästa sätt tillgodose stiftelsens ändamål. Samarbetspartners äger dock ej rätt att utan mitt godkännande använda sig av mitt namn, renommé, bilder, filmer och övrig dokumentation.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen John Guidetti
Organisationsnummer:802480-4604
Adress:
  • Oskar Engström
  • Industrigatan 2 A, I-1605
  • 112 46 STOCKHOLM
Telefonnummer:46708366741
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS