ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att såsom insamlingsstiftelse genom konkreta och hållbara projekt och program, driva internationellt utvecklings- och hjälparbete som förbättar möjligheterna för fattiga och utsatta i de samhällen där stiftelsen kommer att verka genom att bland annat främja:-utbildning-bevarande av kultur, kulturarv och historia-mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald-fred och försoningStiftelsen har förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Huvudmålet är att hjälpa, träna och utbilda människor på ett sätt som leder dem till oberoende, självförsörjning och respekt för mångfald.Program och projekt i stiftelsen skall utföras genom land filial för stiftelsen i nära partnerskap och samarbete med lokala samhällen, myndigheter, organisationer och individer som vill stödja stiftelsens arbete.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen JLOF (Jeremiah Lucas Opira Foundation) Sweden
Organisationsnummer:802477-3643
Adress:
  • Box 2286
  • 103 17 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS