ÄNDAMÅL

SyfteStiftelsen har till syfte att stötta och inspirera ungdomar från utsatta miljöer och som är i riskzonen att falla in i destruktiva levnadsmönster och hjälpa ungdomar som redan befinner sig i ett destruktivt levnadsmönster att komma därifrån. Stiftelsen är emot våld, rasism, övergrepp och droger.Stiftelsen skall om så är möjligt med hänsyn tagen till stiftelsens ekonomi utöver det ovan angivna utdela ett årligt pris till den fysiska eller juridiska person som bedöms bäst ha främjat personlig utveckling för utsatta personer.VerksamhetsföremålStiftelsen skall ge ungdomarna inspiration och visa på positiva förebilder och valmöjligheter. Stiftelsen ska bedriva kolloverksamhet och erbjuda mentorskap samt uppmuntra andra initiativ som arbetar i enlighet med stiftelsens mål och värderingar.DestinatärskretsDestinatärskretsen består av utsatta ungdomar från utsatta områden i Sverige. Med utsatta områden skall förstås sådana områden som inom sitt län präglas av mer sociala problem om utanförskap än länet i övrigt. Samråd kan sökas med lokala aktörer i områden som kan anses utsatta för att identifiera ungdomar med störst behov av personlig utveckling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Jiddra Inte
Organisationsnummer:802426-6846
Adress:
  • Box 1161
  • 131 27 Nacka Strand
Telefonnummer:08-32 15 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS