ÄNDAMÅL

Jan Inghe-Hagströms minnesfond för svensk stadsbyggnadskonst skall ha till syfte att, till hans minne och i hans anda, stödja och utveckla svensk stadsbyggnadskonst. Fonden skall, när så befinnes lämpligt, dela ut Jan Inghe-Hagströms pris för svensk stadsbyggnadskonst. Fonden skall också dela ut stipendier till företrädesvis yngre stadsbyggare som, oavsett utbildningsbakgrund, genom studier, forskning, resor eller på annat sätt vill förkovra sitt yrkeskunnande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Jan Inghe-Hagströms minnesfond för svensk stadsbyggnadskonst
Organisationsnummer:802425-6284
Adress:
  • Kungliga Akademien för de fria konsterna
  • Box 16317
  • 103 26 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-232945
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS