ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att understödja International Peacebuilding Alliance (Interpeace), en schweizisk ideell organisation registrerad i Genève, Schweiz, i fullgörandet av dess ändamål.Interpeaces ändamål är enligt dess stadgar i sammandrag att bistå lokala och nationella aktörer men också det internationella samfundet för att förhindra och få ett slut på konflikter och att företa återuppbyggnad efter krig. Det skall utföra detta arbete i första hand med tillämpning av Interpeaces metod.För att fullgöra sitt ändamål skall stiftelsen lämna bidrag till Interpeace av de medel som stiftelsen har insamlat, men stiftelsen kan också använda insamlade medel för information, utbildning, kunskapsutbyte och påverkan som stödjer Interpeace i fullgörandet av dess ändamål eller på begäran av Interpeace driva projekt inom ramen för Interpeaces ändamål.Stiftelsen skall i sin verksamhet iakttaga principerna ickevåld, respekt för lokal kultur, förtroendeskapande åtgärder mellan folk, integritet och främjande av kollektivt, aktivt och konstruktivt deltagande i dess verksamhet, vilka för Interpeace utgör viktiga värdegrunder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Interpeace Sweden
Organisationsnummer:802477-9277
Adress:
  • Devisa AB
  • Jakobs torg 3
  • 111 52 Stockholm
Telefonnummer:0701-430 800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS