ÄNDAMÅL

Syftet med Insamlingsstiftelsen International Bateson Institute är att med mottagna bidrag, donationer och andra gåvor stödja och lyfta fram transkontextuell forskning inom ekologi, ekonomi, social förändring, hälsa, utbildning och konst. International Bateson Institute ska genom bidrag och egen verksamhet främja, uppmuntra och utveckla forskningsprojekt som avser att studera interaktionen inom komplexa system. Forskningsprojekten, vilka kan vara externa, stiftelsens egna eller eventuella dotterbolag till stiftelsen, ska verka för att tillhandahålla information och utvecklande av tvärsektoriell forskning. Målet med denna forskning är att öka förmågan att samla information om relationer som samexisterar i kontexter av sociala, biologiska och ekonomiska system.Förutom att ge bidrag och bedriva verksamhet i enlighet med syftet ovan ska stiftelsens egna och de externa forskningsresultat somfrämjas av stiftelsens medel presenteras och marknadsföras som konsultationer, seminarier, media, och konstnärliga utställningar med inriktning att engagera kultur och utbildning simultant i publika rum för alla åldrar. Formen för dessa presentationer kan inkludera film, utbildning, konsultation samt publika presentationer, antingen i stiftelsens egen regi eller genom externa aktörer. De som är berättigade till bidrag och stipendier från Insamlingsstiftelsen International Bateson Institute är aktörer inom skilda professioner och discipliner som är förtrogna med principerna inom “systemtänkande” och framför allt är bekanta med och tillämpar Gregory Batesons och William Batesons arbeten och läror eller i övrigt verkar i stiftelsens anda. Det står till styrelsen att bestämma hur och i vilka proportioner dessa aktörer ska främjas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen International Bateson Institute
Organisationsnummer:802478-1562
Adress:
  • Bateson
  • Söderbacksvägen 10
  • 178 91 Munsö
Telefonnummer:0725-87 58 55
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS