ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bidra till omsorg och utbildning av barn, till undervisning eller utbildning och vetenskaplig forskning kring familjen, samt att verka opinionsbildande till skydd och stöd för familjen, samt att vara en tankesmedja för detsamma.Utöver familjen kommer stiftelsen att stödja initiativ som gäller; betydelsen och värdet av kristen etik, respekten för människors rätt till liv, fri- och rättigheter. Internationell solidaritet och företagsamhet fodrar respekt för varje individ, vilket i sin tur kräver personlig trygghet i egen värdeidentitet. stiftelsen har för avsikt att främja viljan till gemenskap och förståelse över religionsgränsen och övriga gränser. Trygghet och säkerhetsfrågor är således av stort intresse.Detta kan ske genom virtuella och fysiska mötesplatser upprättas, genom media, möten och events. Utgivning av böcker och annat folk- och opinionsbildande material som främjar stiftelsens ändamål kan vara en del av verksamheten.Ändamålet ska förverkligas i enlighet med FN-deklarationen och Europakonventionens syn ( i art. 16 respektive 8 och 12 etc.) på familjen som ”den naturliga och grundläggande enheten i samhället” som ” har rätt till samhällets och statens skydd” samt FN:s barnkonventions syn på familjen som ”den naturliga miljön för alla dess medlemmars och särskilt för barnens utveckling och välfärd” och att barnet ”för att kunna uppnå en fullständig och harmonisk utveckling av sin personlighet, bör växa upp i en familjemiljö, i en omgivning av lycka, kärlek och förståelse”.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Institutet Familjen först
Organisationsnummer:802479-1496
Adress:
  • Holmgren
  • Hildvägen 22A
  • 754 40 Uppsala
Telefonnummer:070-3439581
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS