ÄNDAMÅL

Stiftaren förordnar att pengar, som inflyter efter ett upprop av dem, ska som en självständig förmögenhet främja ett bestämt och varaktigt ändamål. Stiftelsen skall genom att fördela penningmedel, direkt eller indirekt genom de transaktioner eller överlåtelser vi finner lämpliga för ändamålet, främja dels personlig utveckling hos en eller flera individer enligt de metoder som stiftaren Anders Lidén, eller den/de han sätter i sitt ställe, anser vara till hjälp och dels äga verksamheter inom vård och fastigheter. Verksamheterna skall bedrivas av andra juridiska personer som ägs helt eller delvis av Stiftelsen. Stiftelsen verksamhet är: – att bevilja anslag till forskning och utveckling inom social hållbarhet kopplat till individuell utveckling och samhällsutveckling – att aktivt verka för att tillgängliggöra metoder för personlig utveckling och självinsikt till individer och organisationer – att undersöka, finna och utveckla nya metoder – att samla och sammanställa data som beskriver social hållbarhet globalt och lokalt i hela värden ur ett individuellt perspektiv och ett samhällsperspektiv

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Infinite Love
Organisationsnummer:802479-9457
Adress:
  • Pia Lidén
  • Bangårdsgatan 23
  • 685 33  TORSBY
Telefonnummer:073-181 90 82
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:494 199 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS