ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att på alla sätt verka för behövande indiska barn och deras familjer bl a genom:a) att ge hjälp och bistånd av varierande art åt såväl barn som familjer i nöd och annan därtill förebyggande verksamhet.b) att möjliggöra skolutbildning av både akademisk och praktisk art etc. för såväl barn som unga vuxna i avsikt att främja deras vård, fostran och framtidsutsikter.c) att hjälpa barn och andra personer från fattiga och svaga förutsättningar såväl materiellt som mentalt, att få framtidstro och initiativförmåga och därigenom förändra sin egen livssituation genom olika medel.d) att bistå med rehabiliteringsmöjligheter och sjukvård för människor med särskilda sociala och ekonomiska behov.e) att bidra med insatser i katastrofsituationer etc.f) att aktivt söka finansiering genom enskildas gåvor, testamenten etc. och/eller tillsammans med andra organisationer finansiera ovannämnda verksamhet. Insamlade medel och stiftelsens kapital skall förvaltas på ett sådant sätt att bästa möjliga avkastning kan erhållas till ett lågt risktagande. Insamling har skett och sker via offentliga möten, annonser i olika typer av media, hemsidor, i samband med minnesgåvor, högtidsdagar etc.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Indian Children – Birgitta Ekmans fond för barn i Indien
Organisationsnummer:802426-0484
Adress:
  • Box 949
  • 751 09 UPPSALA
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS