ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att främja den vetenskapliga forskningen inom dermatologins område.Stiftelsen ska tillgodose det syftet genom att ur sina samlade resurser och efter ansökan lämna bidrag till svenska universitet eller högskolor eller stipendier till i Sverige stationerade enskilda forskare, i båda fallen for forskning i eller ledd från Sverige eller för analys av sådan forskning som har skett utanför landets gränser eller stipendier till i Sverige disputerade forskare for tidsbegränsad forskning på utländska institutioner under ledning av utländska forskare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Hudfonden
Organisationsnummer:802478-8476
Adress:
  • Box 6280
  • 10234 Stockholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS