ÄNDAMÅL

Stiftelsen vill främja lokala Community centers och stödja civilsamhällets deltagande och engagemang för social och demokratisk utveckling i Göteborg där stiftelsens huvudsakliga ändamål är att:- Stödja projekt som förbättrar vardagslivet i stigmatiserade bostadsområden.- Bidra med medel till förmån för Neutrala ungdomsföreningens projekt.- Samverka med stiftelser såväl inom som utom Sverige.- Dela ut stipendium till enskilda, föreningar, organisationer och företag som delar stiftelsens syfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Hoppets Allians
Adress:
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:85 092 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS