ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att samla in medel för att användas i Hope For Childrens verksamhet i Tanzania. Insamling kommer att ske genom upprop, annonsering, möten, websida m.m. Stiftelsen Hope For Children Tanzania arbetar med stöd till utsatta familjer och deras barn, placera barn i fosterfamiljer, understöd till skolgång i fattiga familjer, undervisning och stöd till inkomstgenererande aktiviteter för fattiga familjer. Undervisning och stöd till aidsdrabbade familjer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Hope For Children Tanzania
Organisationsnummer:802425-5757
Adress:
  • Marie-Louise Andersson
  • Sävare Jutagården 6
  • 531 91 Vinninga
Telefonnummer:0510-50908, 0702-334698
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:542 351 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS