ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att, vid ett eller flera tillfällen, lämna bidrag för utövande av sport och idrott samt kulturell och/eller konstnärlig produktionsverksamhet samt att främja välgörande ändamål. Stiftelsens ändamål ska främjas genom utgivande av kontanta bidrag.Bidrag från Stiftelsen får endast ges till sådan fysisk person som är aktiv utövare av sport/idrott eller kulturell/konstnärlig produktion. Utbetalning av bidrag förutsätter vidare att mottagaren accepterar att ingå ett donationsavtal med stiftelsen som reglerar villkoren för bidraget. Utöver den löpande avkastningen får även Stiftelsens kapital tas i anspråk för uppfyllande av Stiftelsens ändamål. Ianspråktagande av Stiftelsens kapital får dock inte ske i större omfattning än att Stiftelsen bedöms kunna vara verksam under minst tio år räknat från dagen för dess bildande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen HM Lifestyle Foundation
Organisationsnummer:802478-9169
Adress:
  • HMP
  • Box 559 30
  • 102 16 Stockholm
Telefonnummer:08-775 01 07
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS