ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att bidra till bärkraftig global utveckling genom främjande, utveckling och genomförande av ”development communication”, dvs. effektivt bruk av kommunikationsteknologi och edutainment metodologi för att öka kunskapsflöde och en fördjupad förståelse av ”healthy lifestyles”, HIV och AIDS, genus, och relaterade sociala, ekonomiska och miljömässiga utvecklingsfaktorer på lokal, nationell och global nivå.Dessa frågor påverkar samhälls och individuella beteenden förändringsprocesser som är fundamentala för att åstadkomma en mer långsiktig och gynnsam utveckling.Stiftelsens syfte skall uppnås genom att1) Utveckla HIP Edutainment-metodologin, skapa och använda produkter som främjar lättbegriplig, engagerad kommunikation som är baserat på folks egna erfarenheter och känsliga inför lokala kulturella kontexter, inklusive kön och makt.2) Tillsammans med olika sammarbetspartners, staten, frivilliga organisationer och andra, fritt sprida och distribuera dessa mediaprodukter och andra relaterade kommunikationsaktiviteter i så stora upplagor som möjligt och säkra fri och oberoende tillgång för breda användargrupper.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen HIP Edutainment
Organisationsnummer:802425-2622
Adress:
  • Ekonomi Klara Papper AB
  • Box 1062
  • 101 39 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-52249700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS