ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt eller på andra sätt stödja enskilda, ideella organisationer och föreningar, eller andra som arbetar med att främja kvinnors hälsa och välmående samt förebygga fysisk såväl som psykisk ohälsa, oavsett kön, ålder, ursprung, trostillhörighet, sexuell läggning eller politisk åskådning.Stiftelsen verkar för att främja såväl fysiskt som psykiskt välmående eller annat som bidrar till en ökad livskvalité såväl preventivt, i akuta situationer, men också rehabiliterande insatser samt möjliggöra rekreation. Stiftelsen kan samverka med andra aktörer. Stiftelsen kan även utdela stipendier till såväl enskilda individer och andra aktörer såväl inom ideell och offentlig verksamhet som företag i Sverige och utomlands.Stiftelsens ändamål är likaså att främja ovanstående målgruppers livskunskap genom utbildningsinsatser samt att på andra sätt bidra till att öka tillgängligheten av kunskaper som bidrar till en hög livskvalité och god fysisk och psykisk hälsa. Stiftelsens ändamål är att på detta sätt, och med i övrigt tänkbara insatser, bidra till ett socialt hållbart samhälle.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Her House Foundation
Adress:
  • Malin Hörberg
  • Västra Esplanaden 1
  • 352 30 Växjö
Telefonnummer:0708-195508
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS