ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att stödja företag, föreningar och privatpersoner som presenterar eller arbetar med innovativa projekt eller utvecklingsidéer inom svensk och europeisk idrott där stiftelsens huvudsakliga ändamål är att:- Främja projekt, insatser och föreningar som medvetandegör människors lika värde och underbygger idrottens viktigaste tanke ”Idrott är till för alla”.- Främja projekt, insatser och samverkan mellan föreningar kring integration genom idrottsliga aktiviteter, företrädesvis i Sörmland.- Stödja projekt eller insatser vars syfte är att utveckla eller skapa anläggningar ämnade för idrottsliga aktiviteter, företrädesvis i Sörmland.- Främja projekt eller andra insatser som spelar en viktig roll i att digitalisera föreningslivet genom utbildning och eller utveckling av digitala verktyg och aktiviteter.- Att årligen dela ut stipendium till individer som utfört en handling eller insats som gagnar idrotten i Sörmland eller i övriga Sverige enligt ovan ändamål.- Stiftelsen ska samverka med andra stiftelser i Sörmland, nationellt som internationellt.För att sprida detta och bilda kunskap inom området kommer Stiftelsen att anordna arrangemang, göra marknadsinsatser, seminarier och inspiration.Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religöst obunden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen hållbar idrott på lika villkor
Organisationsnummer:802481-0403
Adress:
  • Smedjegatan 33
  • 632 20 Eskilstuna
Telefonnummer:0705-569966
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS