ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att:1. Utlösa och stödja sociala initiativ som syftar till att berika utbildningsmöjligheterna för barn, ungdomar och vuxna och skapa förutsättningar för deras fullständiga intellektuella och fysiska utveckling, 2. Verksamhet för vetenskap, tekniköverföring, innovation och vetenskapliga resultat på det ekonomiska området. 3. Skapa utbildningsinstitutioner och vetenskapliga institutioner på alla utbildningsnivåer. 4. Inspirerande och stödjande investeringsinitiativ för vetenskap. 5. Verksamhet för organisationer vars lagstadgade mål är vetenskaplig, vetenskaplig och teknisk, pedagogisk och kulturell verksamhet, inom fysisk kultur och idrott, miljöskydd, välgörenhet, hälsoskydd och socialt bistånd, professionell och social rehabilitering av funktionshindrade. 6. Genomförande av stipendieprogram och vetenskapligt stöd till förmånstagare inom ramen för dessa program.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Grön Futurum
Organisationsnummer:802600-9210
Adress:
  • Revisionsbyrån Andersson & Co
  • Drottninggatan 40
  • 374 35  Karlshamn
Telefonnummer:0454-333 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS