ÄNDAMÅL

Insamlingsstiftelsen Green Forums ändamål är att med insamlade medel verka för långsiktigt uthålliga demokratiska samhällen som lever och verkar inom naturens ramar.I dessa samhällen utgör kunskap om och känsla för de ekologiska sammanhangen grundför beslut och människor lever i fredlig samexistens och jämlikt samarbete.Insamlingsstiftelsen Green Forums internationella verksamhet skall vara att;- genomföra projekt för demokratisk utveckling, genom att t ex stödja uppbyggnad av demokratiska strukturer i Central- och Östeuropa och utvecklingsländer,- särskilt verka för att stödja lokala demokratiska strukturer och kvinnors ställning i Central- och Östeuropa och utvecklingsländer,- genomföra projekt på de ekonomiska, kulturella och miljömässiga områdena i Central- och Östeuropa och utvecklingsländer,- genomföra seminarier i Sverige och internationellt om demokrati, fred, nedrustning, mänskliga rättigheter och andra internationella frågor av intresse för Insamlingsstiftelsen Green Forums verksamhet,- informera om stiftelsens verksamhet,- bedriva därmed förenlig verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Green Forum
Organisationsnummer:802408-7689
Adress:
  • Pustegränd 1-3
  • 118 20 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-54522455
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS