ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att bedriva välgörande ändamål till förmån för gatubarn i världen. Stiftelse ska också stöda och samarbeta med andra nationella och internationella organisationer för att, därigenom utbyta erfarenheter som främjar stiftelsens syfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Gatubarn
Organisationsnummer:855100-2002
Adress:
  • Stigbergsliden 5
  • 414 63 Göteborg
Telefonnummer:031-154250
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 340 927 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS